Wsparcie geodety przy budowie domu

Wiele osób marzy o własnym domu. Gdy zapada decyzja o jego budowie trzeba jednak pokonać sporo trudności. Konieczne jest zgromadzenie dokumentacji związanej z powstaniem nieruchomości oraz pozwoleń. Pomocny w przejściu przez ten labirynt będzie z pewnością sprawdzony geodeta.

Co cię czeka zanim wylejesz fundamenty?

Zanim ruszysz z budową domu czeka cię sporo papierkowej roboty. Przede wszystkim musisz stać się posiadaczem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie istnieje to musisz wystąpić o warunki zabudowy. Potrzebna jest także mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych, a także oświadczenie o możliwości przyłączenia się do poszczególnych sieci. Musisz także posiadać projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy oraz zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Mapa do celów projektowych – to zadanie dla geodety

Pomiary geodezyjne są jednym z istotnych elementów, które następują jeszcze na etapie zdobywania wymaganej dokumentacji. Zadaniem geodety jest w pierwszej kolejności opracowanie mapy do celów projektowych. Trwa to kilka tygodni. W takim dokumencie zawarte są informacje związane z ukształtowaniem terenu, położeniem działek i budynków oraz siecią uzbrojenia. Taki dokument zawiera linie graniczne terenów oraz zabudowy, a także obiekty przyrodnicze. Mapa do celów projektowych jest bardzo ważna. Bez niej architekt, który adaptuje projekt, nie może bowiem rozpocząć swojej pracy.

Tyczenie fundamentów

Tyczenie fundamentów, to kolejne zadanie, gdzie niezbędna będzie wiedza i doświadczenie geodety. Sprawdzony geodeta wyznacza bowiem punkty przecięcia osi konstrukcyjnych budynku oraz jego narożników. Po wykonaniu pomiarów kierownik budowy może rozpocząć prace ziemne.

Usługi geodezyjne po zakończeniu budowy

Kiedy zakończysz już budowę domu sprawdzony geodeta musi dokonać inwentaryzacji. Do jego zadań należy: dokładne wymierzenie budynku oraz naniesienie na mapę wszystkich instalacji i przyłączy. Te informacje powinny znaleźć się także w dzienniku budowy.

Usługi geodezyjne w atrakcyjnych cenach

Usługi geodezyjne w konkurencyjnych cenach oferuje firma HiLevel, która działa na terenie województwa małopolskiego. Swoim klientom proponuje: mapy do celów projektowych, mapy zagospodarowania przestrzennego, tyczenie budynków, wyznaczanie punktów granicznych, ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Skorzystaj z pomiarów geodezyjnych Myślenice – HiLevel Geodezja.