Kodeks moralny w reklamie

Firmy zajmujące się reklamą i marketingiem z pewnością powinny przestrzegać pewnych zasad etycznych, które opisują w jaki sposób reklamować pewne produkty tak aby przykładowo nie wprowadzać klienta w błąd.

Dodatkowo także należy mieć świadomość w jaki sposób nasze działania będą wpływały na rynek, kształtowały różnego rodzaju poglądy. Z pewnością jest to zagadnienie moralne, gdzie każdy powinien zastanowić się czy to co robi jest etyczne, czy spełnione są pewne standardy. Oczywiście w tym przypadku zostały one spisane, jest to dokument stworzony przez radę reklamy i komisji etyki reklamy.

Kodeks moralny w reklamie

Jakich zasad powinny przestrzegać agencje marketingowe?

Jest to swoisty zbiór zasad którymi powinny się kierować osoby związane z działalnością marketingową, promocyjną zatem będą to różnego rodzaju agencje reklamowe, także firmy które zajmują się reklamą w internecie. Należy w tym przypadku stosować się do prawa obowiązującego w naszym kraju oraz prawa unii europejskiej. Warto zwrócić uwagę iż istnieje wiele ustaw przykładowo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o prawie prasowym czy też ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warto pamiętać aby w przypadku reklamy nie łamać prawa, nie reklamować produktów zabronionych prawem.

Oczywiście każda firma marketingowa powinna ocenić czy forma w jakiej reklamuje ona produkty czy też usługi swoich klientów jest prawidłowa. Naturalnie w tym przypadku warto zwrócić uwagę aby podawać źródło różnego rodzaju publikacji, jeżeli reklamujemy produkt, chcemy wykazać jego skuteczność, wówczas powinniśmy dokładnie opisać w jaki sposób zostały wykonane badania które mówią o tym iż produkt jest skuteczny czy też bezpieczne dla użytkownika. Naturalnie dane te powinny być jasne, przedstawione w sposób taki aby każdy mógł znaleźć źródło tego rodzaju badań. Innym przykładem może być promowanie zgodnie z prawem produktów finansowych, mogą być różnego rodzaju pożyczki, kredyty które nie mogą zawierać ukrytych kosztów, nie mogą wprowadzać klienta w błąd. W przypadku promocji tego rodzaju produktów warto zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne opisanie kosztów związanych z pożyczką czy też kredytem.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://www.phama.co/kodeks-etyki-reklamy-i-nieuczciwa-konkurencja/, z pewnością warto się z tym zapoznać kiedy prowadzimy działania marketingowe.