Profesjonalne studnie głębinowe

Wiele gospodarstw domowych wyposażonych jest w różnego rodzaju ujęcia wody, na wsiach znajdziemy często jeszcze studnie o niskiej głębokości za których czerpana jest woda wiadrem.

Jednak z pewnością lepszym rozwiązaniem będzie studnia głębinowa. Studnia jest najczęstszym sposobem pozyskiwania wód gruntowych do użytku domowego. Studnia to w zasadzie dziura w ziemi, która sięga do warstwy wodonośnej. Pompa pobiera wodę z warstwy wodonośnej w celu dystrybucji przez system wodno-kanalizacyjny. Głębokość, na której budowane są studnie, zależy od takich czynników, takich jak głębokość do wód gruntowych, jakość wód gruntowych oraz warunki geologiczne w miejscu odwiertu. Studzienka musi być zlokalizowana w taki sposób, aby zostały zachowane minimalne odległości od budynku. Należy zachować odległość od rowów, innych ujęć wody, czy też budynków. Odległości te znajdują się między studnią a mediami, budynkami i potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia twojej nieruchomości lub sąsiednich nieruchomości.


Przed rozpoczęciem budowy studni należy określić najlepszą lokalizację na działce, biorąc pod uwagę lokalizację proponowanych lub istniejących budynków, szamba, rur z gazem lub linii energetycznych. Warto także brać pod uwagę możliwość postawienia budynku w przyszłości.

Oczywiście kiedy decydujemy się na wiercenie studni trzeba zwrócić uwagę na rodzaj podłoża często prowadzone są badania geodezyjne aby określić głębokość źródła wody, ale także pomoże określić rodzaj podłoża przez które trzeba będzie się przebić. Studnia wyposażona jest zazwyczaj w wiadro opuszczane do powierzchni wody w ten sposób wyciągamy ją w górę. Jest to jednak sposób stosunkowo uciążliwy, zwłaszcza kiedy w zimie gdy możemy łatwo polać się wodą z wiadra, która szybko zamarza. Dobrym pomysłem sa pompy zatapialne, które są wpuszczone do studni i pompują wodę do góry. Im studnia jest głębsza tym moc pompy należy odpowiednio dobrać. Trzeba również zwrócić uwagę na grubość rury, którą będzie pompowana woda. Tego rodzaju rozwiązanie jest niezwykle wygodne dzięki czemu w lecie możemy pobierać wodę w celu podlewania kwiatów.