Biegły sądowy ? pomoc z zawiłych sprawach sądowych

W polskim systemie sądowniczym istnieje pojęcie biegłego sądowego, jest to najczęściej uznany specjalista w swojej dziedzinie.

W systemie sądowym wzywa się biegłych w charakterze świadków, aby służyli jako obiektywni uczestnicy procesu i nigdy nie działali jako obrońcy jednej lub drugiej strony. W sporze toczą się biegli świadkowie, którzy wyjaśniają skomplikowane kwestie naukowe, nie wpływając na ławę przysięgłych lub oceniając z zapałem. Głównym obowiązkiem biegłego jest subiektywna ocena potencjalnych problemów, jedynie wtedy gdy są w stanie w pełni docenić proces lub system. Biegli są zobowiązani do przestudiowania procesów przed przeprowadzeniem ankiety lub odroczenia zadania przed potencjalnym brakiem celu z powodu braku zrozumienia konkretnego warunku. Są oni wezwani do składania zeznań przy założeniu, że wszystkie przygotowania są wymagane do właściwej oceny procesu. Zazwyczaj eksperci opierają się na opiniach na temat ciężkości obrażeń, stopnia zdrowia psychicznego, przyczyny awarii maszyny lub innego urządzenia, utraty zarobków i związanych z nimi korzyści, kosztów opieki i tym podobnych.

W przypadku własności intelektualnej ekspertowi można pokazać dwie partytury muzyczne, teksty książek lub płytki drukowane i poprosić o ustalenie stopnia ich podobieństwa. W większości przypadków osobisty stosunek eksperta do pozwanego jest rozważany i nieistotny. Można wezwać biegłych do technicznej analizy określonego faktu lub działania, w celu zapewnienia sądowi pełnej wiedzy na temat sprawy którą ocenia, co umożliwi wydanie sprawiedliwego wyroku. Wiedza specjalistyczna ma wartość prawną pozyskiwania danych. Wyniki tych ekspertów są następnie porównywane z wynikami ekspertów stron. Jeżeli w czasie rozprawy potrzebny będzie biegły z pewnej dziedziny, można łatwo go wyszukać. W każdym mieście istnieje lista biegłych sądowych Lublin nie jest tu oczywiście wyjątkiem. Znajdziemy tu biegłych sądowych z różnych dziedzin, którzy będą mogli służyć swoją pomocą.