Ocena 360

Ocena 360 stopni to, zdobywająca coraz większą popularność, metoda opisu przejawianych przez konkretną osobę kompetencji. Celem tej oceny jest przede wszystkim rozwój ocenianego pracownika. Poprawnie przeprowadzona daje możliwość wglądu we własne umiejętności  oraz analizy swoich kompetencji. Ocena 360 stopni sprawdza się zarówno w dużych, rozwiniętych organizacjach, jak i w mniejszych firmach. Wiele firm z dużym powodzeniem stosuję i bardzo chwali tę metodę. Też chciałbyś zacząć? Jak przeprowadzić taką ocenę pracownika? Gdzie uzyskać stosowne informacje i pomoc we wdrożeniu? Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiać wszelkie niejasności.

 

Na początek więcej informacji. 

 

Proces, o którym traktuje cały artykuł jest naprawdę złożony, dlatego warto zagłębić się trochę bardziej w szczegóły. Ocena 360 stopni to narzędzie do kompleksowego i wyczerpującego, ale jednocześnie mocno precyzyjnego zbierania feedback’u na temat działania w organizacji ocenianej osoby. Ma różne stopnie złożoności – tj. ocena 270 stopni, 180 stopni oraz 90 stopni, które są z powodzeniem stosowane do oceny różnych pracowników, a nie tylko tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska. Na początku bowiem ocenę tę stosowało się głównie w odniesieniu do managerów wyższego i niższego szczebla. Niepodważalnym plusem całej metody jest uwzględnienie różnych stanowisk i różnych spojrzeń, ponieważ w ocenie zachowań i postaw danego pracownika brane są pod uwagę opinie: 

  • współpracowników
  • podwładnych
  • przełożonego
  • klientów

Następnie wszystkie te oceny są zestawiane z samooceną. Jak łatwo się domyślić, w przypadku oceny 270, 180 i 90 stopni zmienia się po prostu zakres osób, które dokonują oceny. Ocena 270 stopni uwzględnia zdanie przełożonego oraz współpracowników. Ocena 180 stopni odnosi się tylko do samooceny oraz oceny przełożonego, a 90 stopni wyłącznie do samooceny. 

 

Dlaczego warto? 

 

Jest naprawdę wiele powodów, dla których warto rozważyć wprowadzenie oceny 360 stopni. Przede wszystkim może służyć wzbogaceniu procesu oceny okresowej. Pozwala skorzystać z opinii wielu osób, będących w zupełnie różnych stosunkach służbowych z ocenianym, a które codziennie realizują z nim różnorodne zadania.Nie od dziś przecież wiadomo, że dobre relacje ze współpracownikami, podwładnymi oraz klientami są fundamentalne dla efektywnej pracy, a w konsekwencji kluczowe do osiągnięcia założonych celów organizacji. Dlatego punkt widzenia każdej z tych osób jest szczególnie ważnym źródłem informacji, zarówno z perspektywy ocenianego, jak i pracodawcy – dotyczący bowiem zarówno mocnych stron, jak i wskazania obszarów do dalszego rozwoju.

Zastosowanie oceny 360 stopni umożliwia diagnozę poziomu oczekiwanych kompetencji. Regularne wykorzystanie tej metodologii pozwala na bieżąco monitorować postępy pracowników w kontekście ustalonych kierunków rozwoju. 

Wprowadzenie powtarzalnej oceny, opartej na metodologii 360 stopni umożliwia kształtowanie się kultury organizacyjnej, opartej o konstruktywną informację zwrotną. Nie bez powodu tak wiele słyszysz o tym, jak feedback jest ważny. Systematycznie udzielany buduje bowiem w ocenianym m.in. otwartość na przyjmowanie sugestii dot. potencjalnych mocnych stron ale i obszarów do rozwoju. System oceny pracowników, oparty na jasnych kryteriach oceny staje się klarowny i stanowi naprawdę solidny fundament do rozmów o dalszym rozwoju. 

 

Feedback to same plusy!

Plusów feedback’u jest oczywiście zdecydowanie więcej.Niesie on za sobą naprawde wiele wymiernych korzyści zarówno dla pracowników, jak i całej firmy: 

  • pomoże w stworzeniu oraz ciągłej optymalizacji indywidualnych ścieżek rozwoju, 
  • pozwoli zbudować obszar istotnych dla danego przedsiębiorstwa wartości i kompetencji, 
  • umacnia zaangażowanie i utożsamianie się pracownika, któremu udzielana jest informacja zwrotna, z celami całego zespołu, 
  • pomaga stworzyć listę sukcesorów.

 

Ocena 360

Jak wprowadzić ocenę 360 stopni? 

 

Możemy zrobić to siłami wewnętrznego Działu HR – zbudować narzędzie, samodzielnie przeprowadzić ocenę, wyciągnąć wnioski i wprowadzić zmiany w firmie. Jest to zadanie zarówno trudne, jak i bardzo czasochłonne. Dlatego, jeśli obawiasz się, że masz ku temu za mało zasobów warto rozważyć udział zewnętrznej firmy doradczej. Ze względu na ogromną popularność oceny 360 nie będziesz miał najmniejszego problemu ze znalezieniem Agencji HR, która dostosuje cały proces idealnie pod potrzeby Twojej organizacji.