TSR czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego, coraz więcej osób sięga po pomoc psychoterapeuty. Pierwszym krokiem jest przyznanie, że potrzebuje się pomocy i sięgnięcie po nią. Jednak po wejściu w temat głębiej okazuje się, że terapia terapii nie równa, a ich dróg jest wiele i nie do końca wiadomo jak wybrać odpowiednią dla siebie. Jednym z nurtów jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, czyli TSR. Na czym polega i kto odnajdzie w niej pomoc?

Co to jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

TSR to jeden ze współczesnych nurtów psychoterapeutycznych, który został stworzony w latach 70 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Do Polski dotarł później, bo zaczęto stosować go w latach 90, jednak szybko znalazł swoich zwolenników i stale zyskuje na popularności ze względu na szerokie zastosowanie nie tylko w pracy z klientami z problemami takimi jak depresja, czy uzależnienia, a także w biznesie, czy edukacji. Zgodnie z omawianym nurtem pracuje Psychoterapeuta Beata Załucka-Gosk, która jest certyfikowanym psychoterapeutą TSR I i II stopnia. Zgodnie ze słowami jednego z autorów tego nurtu S. de Shazera koncentruje się on przede wszystkim na działaniu, by coś naprawić, a nie koniecznie szukaniu przyczyn, dlaczego nie działa.

Główne założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

W przypadku terapii w tym nurcie jedną z głównych różnic jest fakt, że podczas sesji terapeuta nie do końca staje w roli eksperta, a uznaje, że klient wie, czego chce, a potrzebuje jedynie pewnego wsparcia w odnalezieniu i usystematyzowaniu tego.

Terapia skupia się na teraźniejszości i działaniach, które mają mieć miejsce w przyszłości, nie rozpamiętuje zdarzeń z przeszłości, a zarazem powodów konkretnych problemów. Podczas sesji rozmowy koncentrują się na pozytywach. Jednocześnie w związku z tym, że terapeuta nie jest tu w roli wszystkowiedzącego w temacie życia klienta, uznaje się, że to właśnie klient wie, jakie ma potrzeby i jego zdanie wyznacza cele całego procesu terapeutycznego. Terapeuta ma być w pewien sposób narzędziem pomocnym do wyznaczenia i usystematyzowania celów i budowania konkretnej wizji przyszłości osoby, która zgłasza się do niego.

Sesje mają też uświadomić klientowi, że każdy mały krok składa się na duże zmiany i warto na każdy problem spojrzeć z wielu perspektyw. Celem jest to, by widział on drogę wyjścia z każdej trudności i możliwość wykorzystywania dobrych stron swoich i otoczenia. Więcej na temat tego rodzaju leczenia można znaleźć, na stronie https://www.pomocwlabiryncie.pl/oferta/metoda-leczenia, gdzie opisana została Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz Terapia Ericsonowska, a także inne podejścia do leczenia pacjenta na tle psychologicznym.

Komu i kiedy pomoże terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Proces terapeutyczny nigdy nie jest łatwy ani oczywisty, dlatego każdy z nurtów psychoterapii jednym może pomóc, a innym wręcz przeciwnie. W związku z tym przed rozpoczęciem terapii warto dowiedzieć się, jak wyglądają one w różnych nurtach i nie bać się próbować.

TSR może być dobrym rozwiązaniem między innymi dla osób:

  • zmagających się z uzależnieniami
  • z depresją, bulimią i podobnymi problemami natury psychicznej
  • zmagających się z trudną sytuacją w życiu np. żałoba, wypadek, trudne rozstanie
  • doświadczających agresji lub mających problem z agresywnymi zachowaniami
  • przeżywających dużo stresowych sytuacji, z których nie potrafią wyjść
  • potrzebujących zmiany, ale nie umiejących znaleźć wyjścia z sytuacji

Należy mieć na uwadze, że terapia to trudny proces i nie zawsze od razu uzyskuje się efekt, którego się oczekuje. Jednak z pewnością zawsze warto działać i robić kroki w kierunku poprawy swojego stanu.