Frezowanie narzędzia palcowymi

Frezy palcowe do metalu co warto wiedzieć ?

Frezy trzpieniowe inaczej palcowe do metalu, są to narzędzia skrawające. Składają się z trzpienia,ostrza tnącego śrubowego oraz gwintu mocującego. Bardzo ważne jest to z jakiego materiału dany frez został wykonany, gdyż to właśnie ona decyduje o twardości narzędzia oraz o jego wytrzymałości. Im twardszy materiał tym odpowiednio wyższa wytrzymałość narzędzia. Frezy palcowe do metalu najczęściej wykonane są ze stali szybkotnącej HSS bądź ze stali szybkotnącej proszkowanej HSSE-PM.

Frezy trzpieniowe stosowane są najczęściej do obróbki płaszczyzn, obróbki rowków, uzębień oraz gwintów. Wybieramy frez patrząc na obrabiany materiał, jego kształt oraz co najważniejsze typ obróbki danego materiału np. zgrubna, wykańczającą. Dużą role odgrywa też średnica jak i długość frezu. Frezy palcowe do metalu wyprodukowane są według normy niemieckiej DIN 844. Są one najczęściej używanymi narzędziami stosowanymi we frezarkach jak i tokarkach. Frezy trzpieniowe inaczej palcowe to są frezy walcowo czołowe, prawozwojne NFPa DIN 844.

Frezy węglikowe VHM palcowe

Jak i dlaczego dzielimy frezy oraz z czego są wykonane

W najbardziej ogólnym podziale frezów, tzn. ze względu na na ich przeznaczenie wyróżniamy frezy do metalu: do obróbki płaszczyzn, do obróbki rowków, uzębień oraz głowic itp. Fezy te są nazywane frezami normalnymi, po za nimi mamy również frezy specjalne służce przeważnie do obróbki powierzchni kształtowych.

Dzielimy frezy również pod względem konstrukcji na: walcowe, walcowo-czołowe, czołowe, kątowe, tarczowe, krążkowe oraz ślimakowe.

Ze względu na sposób zamocowania frezy do metalu dzieli się na trzpieniowe inaczej tzn. palcowe i nasadzane.

Dzielimy z punktu widzenia rodzaju ostrza na: ścinowe i zataczane (mogą być jedno lub dwu ścinowe).  Jest to istotne gdyż, one różnią się odmienną technologią ich produkcji i ostrzenia.Ostrza mogą różnić się między sobą krzywą zatoczenia bądź kierunkiem zatoczenia. Większość frezów ogólnego przeznaczenia ma ostrza ścinowe. Ostrza zataczane są stosowane we frezach przeznaczonych do obróbki powierzchni kształtowych oraz do wykonywania dokładnych rowków klinowych.  Jest to istotne gdyż, one różnią się odmienną technologią ich produkcji i ostrzenia. Spośród trzech odmian ostrzy ścinowych najczęściej występują we frezach ostrza dwupiórowe. Są to ostrza mocne, z dużym kątem natarcia, Umożliwiają one pracę z dużymi posuwami freza na jedno ostrze, zapewniając tym samym dużą wydajność frezowania. Frezy do stali z ostrzami zataczanymi są stosowane przeważnie do obróbki powierzchni kształtowych.

Dalszy podział frezów dotyczy ich budowy: jednolite, łączone w sposób trwały, składane; kierunku pracy (prawotnące, lewotnące)itp. Frezy do metalu prawotnące to takie, których kierunek skrawania dla obserwatora od strony mocowania,jest taki jak kierunek ruchu zegara. Natomiast lewotnące, których kierunek skrawania jest przeciwny do ruchu zegara. Dla frezów takich jak: walcowy, tarczowy, krążkowy i wszystkich tych, które są symetryczne w kierunku długości lub szerokości i które mogą być mocowane na trzpieniu jednym lub drugim końcem od strony wrzeciona, nie określa się kierunku ich pracy, gdyż zależnie od zamocowania mogą one pracować przy obrotach prawych lub lewych.

Frezy węglikowe wykonane są ze stali szybkotnącej HSS lub z ostrzami z węglików spiekanych. Uzasadnieniem produkcji frezów ze stali szybkotnącej o najlepszych właściwościach jest potrzeba zagwarantowania możliwie największej trwałości ich ostrzy, które w procesie frezowania są narażone na szczególnie intensywne tarcie o materiał skrawający głównie wskutek zjawiska poślizgu ostrza występującego przy frezowaniu walcowym przeciwbieżnym.