Czy warto korzystać z usług firm zajmujących się doradztwem finansowym

Doradcy finansowi pomagają przedsiębiorstwom i osobom prywatnym zarządzać swoimi pieniędzmi.

Zazwyczaj ich usługi zawierają element inwestycyjny, ale nie zawsze tak jest. Niektórzy doradcy finansowi, którzy specjalizują się w inwestycjach i majątkach, mogą być jego zarządcami, i jedną z ich podstawowych zadań jest ochrona majątku klientów. Inni doradcy specjalizują się w zarządzaniu finansami oraz są doradcami inwestycyjnymi. Tacy specjaliści często mają wykształcenie biznesowe lub finansowe, niektórzy mogli wcześniej pracować dla banku inwestycyjnego, funduszu hedgingowego lub biura maklerskiego. Są też doradcy finansowi, którzy reklamują się jako planiści finansowi. Generalnie kładą nacisk na edukację klientów i zapewniają zarządzanie ryzykiem, analizę przepływów pieniężnych, planowanie inwestycji, rozwoju firmy i nie tylko. Doradcy finansowi i biznesowi mogą mieć wiele różnych specjalizacji, łatwo jest więc znaleźć takiego, który nie odpowiada twoim potrzebom. Czy warto korzystać z usług firm zajmujących się doradztwem finansowym

Generalnie jednak doradca finansowy będzie miał pewne doświadczenie, może to być praktyka zawodowa w firmie innego doradcy finansowego, bądź praca w pokrewnym zawodzie związanym z finansami, a wielu doradców pochodzi z innych dziedzin.

Klienci często proszą konsultantów o pomoc w inwestowaniu swoich funduszy i aktywów. Większość umiejętności doradczych obejmuje specjalistyczną wiedzę na takie tematy, jak finanse firmowe, papiery wartościowe lub inwestycje alternatywne. Doradcy finansowi, którzy są jednocześnie brokerami lub agentami finansowymi, zwykle posiadają licencje na papiery wartościowe. Mogą również bezpośrednio kupować lub sprzedawać akcje, obligacje, produkty ubezpieczeniowe oprócz udzielania porad finansowych. Ogólnie Doradztwo finansowe oferuje zarządzanie inwestycjami, planowanie finansowe lub zarządzanie majątkiem zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Zarządzanie inwestycjami obejmuje projektowanie strategii inwestycyjnej, wdrażanie jej, monitorowanie portfela i równoważenie go w razie potrzeby. Można to zrobić na zasadzie uznaniowej, gdzie doradca ma uprawnienia do dokonywania transakcji bez twojej zgody, lub można to zrobić na zasadzie nieuznaniowej.