Na czym polega spawanie MIG/MAG?

Spawanie metalem obojętnym (MIG) i spawanie metalem aktywnym gazem (MAG), procesy o numerach odpowiednio 131 i 135 zgodnie z normą ISO 4063, to dwie odmiany procesu spawania łukiem elektrycznym w osłonie gazów (GMAW).

Wykorzystują one ciepło wytworzone z łuku elektrycznego między elektrodą topliwą metalową a przedmiotem obrabianym, tworząc łuk spawalniczy i łącząc materiały ze sobą, tworząc złącze po zastygnięciu.

Na czym polega spawanie MIG/MAG?

Jaka jest różnica między spawaniem metodą MIG a MAG?

MIG/MAG jest podobny do innych procesów spawania łukowego, jak MMA, ponieważ ciepło do spawania jest wytwarzane przez formowanie łuku między zużywającą się elektrodą metalową a przedmiotem obrabianym, elektroda topi się, tworząc łuk spoiny. Główna różnica polega na tym, że elektroda metalowa jest drutem o małej średnicy podawanym w sposób ciągły przez końcówkę stykową palnika spawalniczego ze szpuli, podczas gdy gaz osłonowy jest podawany przez palnik spawalniczy. Ponieważ drut jest podawany w sposób ciągły, proces ręczny jest czasami określany jako spawanie półautomatyczne. Spawanie MIG i MAG wykorzystuje doprowadzenie gazu w celu zapewnienia osłony łuku, w przeciwieństwie do spawania MMA, gdzie topnik na elektrodzie jest topiony

Jedyną różnicą między metodami spawania MIG i MAG jest rodzaj użytego gazu osłonowego. Uzupełnienie gazu osłonowego jest ważne, ponieważ ma istotny wpływ na stabilność łuku spawalniczego, przenoszenie metalu, profil spoiny, wtopienie i stopień rozprysku. Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) to proces, który wykorzystuje gazy obojętne lub mieszaniny gazów jako gaz osłonowy. Argon i hel lub mieszanki są gazami obojętnymi i są zwykle używane do spawania MIG metali nieżelaznych, takich jak aluminium. Gazy obojętne nie reagują z materiałem wypełniającym ani spawalniczym.

Usługi spawalnicze Zielona Góra to zastosowanie takich właśnie metod. Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas) to proces, w którym wykorzystywane są aktywne gazy osłonowe. Gazy te mogą reagować z metalem wypełniającym, wpływając na jego skład chemiczny lub wynikające z tego właściwości mechaniczne. Aktywne gazy osłonowe stosowane do spawania stali to dwutlenek węgla lub mieszaniny argonu, dwutlenku węgla i tlenu. Gazy do innych materiałów mogą obejmować wodór, azot lub inne gazy specjalistyczne.