Kiedy skorzystać z pomocy geodety?

Liczba osób, zaangażowanych w każdą budowę, jest zwykle duża. Oprócz tych, którzy wznoszą dany obiekt, w ich poczet należy również zaliczyć geodetów. Ich obecność jest niezbędna zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i w jej trakcie, a zakres prac, wykonywanych przez specjalistów z tej branży jest naprawdę szeroki.

Czym zajmuje się geodeta?

Specjalistyczne firmy geodezyjne, takie jak Geodeta Myślenice – GEOinvest Geodezja: Mapy, Pomiary, Inwentaryzacja: geoinvest24.pl, mieszcząca się przy ul. Anieli Salawy 93 w Sieprawiu (Tel: 603 743 591), wykonują najczęściej różnego rodzaju pomiary terenowe. Ich celem jest zarówno ustalenie dokładnego ukształtowania terenu, jak i tworzenie różnego rodzaju map i opracowań kartograficznych. Oczywiście w praktyce ma to zwykle na celu przygotowanie inwestycji, czyli stworzenie, między innymi, mapy do celów projektowych oraz mapy zasadniczej. Ich pomoc jest niezwykle istotna na przykład w trakcie wytyczania tras przyszłych dróg czy też przy dokładnym określaniu miejsc, w których powstaną budynki. Praca geodety jest więc w praktyce niezbędna dla przeprowadzenia większości inwestycji budowlanych, chociaż wkład specjalistów tej branży jest często niedoceniany.

Z jakich narzędzi korzysta geodeta?

W swojej pracy geodeta wykorzystuje szereg specjalistycznych narzędzi. Należy do nich na przykład tachimetr, czyli przyrząd optyczny, służący do precyzyjnego określania odległości oraz kątów pionowych i poziomych. Spośród innych przyrządów, pomocnych w pracy geodety, warto wymienić łatę niwelacyjną oraz niwelator — ich zadaniem jest pomoc przy pomiarach ukształtowania terenu. Oczywiście specjalista tej branży musi posiadać również odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do wykorzystania tego oprzyrządowania.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się geodeta?

Do wykonywania zawodu geodety potrzebne są przede wszystkim uprawnienia, których uzyskanie uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiedniego wykształcenia. Geodeta powinien być ponadto osobą skrupulatną – cecha ta pozwala na precyzyjne wykonywanie obowiązków w tej branży. Oczywiście powinna go również charakteryzować dobra znajomość matematyki oraz wyobraźnia przestrzenna, która jest niezbędna do prawidłowego odczytywania map i nanoszenia na nie trójwymiarowych obiektów.

Kiedy należy skorzystać z usług geodety?

Pomoc geodety, jak już wspomniano, jest nieodzowna na etapie planowania inwestycji i sporządzania niezbędnych dla jej przeprowadzenia map. Nie jest to jednak jedyny obszar działania fachowców z tej branży. Specjaliści tacy pomagają również w wytyczaniu granic działek, zarówno w przypadku wznawiania znaków granicznych, jak i podziału nieruchomości. Należy się do nich zwrócić o pomoc również w przypadku konieczności przeprowadzenia pomiarów inżynieryjnych, związanych z pionowaniem kominów. Geodeci wykonują też prace w zakresie opracowania planów zagospodarowania działek oraz pomiarów kontrolnych. Ich praca pomaga również leśnikom w racjonalnym prowadzeniu gospodarki na podległych im obszarach.