Skuteczny zespół programistów stosuje rozwiązania Agile

Metodologia opracowywania oprogramowania Agile to sposób organizowania i zarządzania procesu tworzenia. Metodologie takiego rozwoju to grupa luźno powiązanych metodologii z kilkoma typowymi pomysłami.

Ścisła interakcja między zespołem programistycznym a klientem. Mogą być innym pracownikiem, takim jak menedżer produktu, a nie prawdziwym klientem płacącym. Klient bierze odpowiedzialność za decyzję, co oprogramowanie powinno zrobić i jak ważne są poszczególne funkcje. Zespół programistów jest odpowiedzialny za określenie, ile czasu to zajmie, a zatem jakich efektów powinien oczekiwać klient i kiedy. Oznacza to, że klient regularnie widzi oprogramowanie, a zespół programistów może monitorować postępy, póki wydarzenia są wciąż świeże. Tygodniowe cykle rozwojowe i codzienne wydania są powszechne. W każdym cyklu programistycznym powinieneś dokumentować wszelkie nowe funkcje lub błędy, które nie wynikają z tego procesu, i zlecić klientowi nadanie im priorytetów, a zespół programistów oceni je pod kątem trudności, aby można je było wykonać w następnym cyklu. Ogólna idea polega na tym, aby zaufać zespołowi programistycznemu w tworzeniu oprogramowania, a klient powinien wiedzieć, co byłoby dla niego przydatne, a także zaakceptować fakt, że bardzo trudno jest przewidzieć, jakie wymagania i jakie pojawią się przeszkody techniczne, które będą ważne.

Zasadniczo zespoły Agile lepiej nadążają za zmieniającymi się wymaganiami i zapewniają funkcje pożądane przez użytkowników z większą przewidywalnością.

Dobre szkolenie Agile jest dostosowane do potrzeb uczestników, jeśli organizator szkolenia próbuje sprzedać cię według schematu szkolenia bez dogłębnego zrozumienia twoich potrzeb, prawdopodobnie bardziej zależy mu na sprzedaży pracy niż na zapewnieniu, że otrzymasz szkolenie, którego potrzebujesz. Jeśli chcesz zdobyć agile pm certyfikat, musisz wziąć udział w certyfikowanym kursie Scrum, koniecznie skorzystaj z instruktora, który uzyskał certyfikat Certified Scrum Trainer (CST). Ten certyfikat pomaga upewnić się, że Twój instruktor ma odpowiednią wiedzę, aby Ci pomóc.