Czym są uprawnienia SEP?

Wiele firm, stanowisko pracy wymaga aby pracownik posiadał odpowiednie uprawnienia.

W przemyśle często są to uprawnienia SEP, które dotyczą urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych oraz urządzeń gazowych. Są to uprawnienia, które uzyskujemy po zdaniu egzaminu państwowego. W całym kraju możemy także liczyć na profesjonalne szkolenia, które przygotują nas do egzaminu z danej grupy uprawnień, dodatkowo możemy także zrobić kursy dla eksploatacji oraz dozoru.

Czym są uprawnienia SEP?

Kiedy potrzebne są uprawnienia SEP?

Często uprawnienia SEP posiadają elektrycy, pracujący w firmach, którzy nadzorują sieć energetyczną, skrzynki elektryczne. Odpowiednie szkolenia potrzebne są ze względu na niebezpieczeństwo pracy w niektórych warunkach, umiejętność obsługi maszyn o dużej mocy. W przypadku G1 jest to uprawnienie do obsługi urządzeń elektrycznych także elektroenergetycznych o wysokiej mocy. Może być potrzebne także w przypadku aparatury kontrolno-pomiarowej, przykładowo może być to automatyka przemysłowa, która będzie nadzorowała różne procesy produkcyjne. Uprawnienia SEP G1 dotyczą także agregatów prądotwórczych, elektrycznej sieci trakcyjnej czy też sieci zasilających oświetlenie.

Grupa G2 to urządzenia energetyczne, najczęściej będą to kotły gazowe, wodne, parowe także piece przemysłowe. Także obsługa turbin wodnych oraz parowych wymaga posiadania uprawnień SEP G2. Klimatyzacja, wentylacja o dużej mocy, mogą być to także urządzenia odbiorcze pary, gorącej wody, które wykorzystywane są przykładowo w procesach chemicznych oraz przemyśle spożywczym. Do grupy uprawnień G3 zalicza się sieci gazowe, armaturę kontrolno-pomiarową związaną z przesyłem gazu, nadzorem oraz kontrolowaniem ciśnienia. Mogą być to także urządzenia, które potrzebne są do uzdatniania paliwa gazowego czy rozprężania. Uprawnienia SEP G3 powinny posiadać osoby pracujące w rozlewniach gazu płynnego, mieszalniach, przedsiębiorstwach zajmujących się odazotowaniem oraz oczyszczaniem gazu.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy zdać egzamin państwowy, możemy przygotować się do niego w różnych ośrodkach szkoleniowych, listę oraz wolne terminy znajdziemy na stronie https://sep-on-line.pl/. Możemy także skorzystać ze szkoleń F-gazy, które pozwolą nam uzyskać certyfikat pozwalający na pracę z urządzeniami klimatyzacyjnym, chłodniczymi oraz pompami ciepła.