Białko pochodzenia roślinnego jest z powodzeniem stosowane w hodowli

Globalne zapotrzebowanie na ryby i owoce morza dramatycznie rośnie z roku na rok, chociaż ustalono roczną górną granicę limitu, aby nie wyczerpywać rezerw światowych.

Z tego powodu nastąpił znaczny ruch w kierunku modernizacji i intensyfikacji hodowli ryb. Aby akwakultura była opłacalna ekonomicznie, hodowla ryb musi być konkurencyjna, co oznacza, że między innymi koszty pasz muszą być dokładnie monitorowane, ponieważ koszty operacyjne wynoszą około 60 procent w przypadku samej karmy. Dlatego wybór tańszych i wysokiej jakości składników odżywczych i pasz ma ogromne znaczenie dla zrównoważonej i ekonomicznej akwakultury. Identyfikacja odpowiednich alternatywnych źródeł białka do włączenia do karmy dla ryb staje się niezbędna, aby przeciwdziałać niedoborowi mączki rybnej. Oprócz niedoboru i wysokich kosztów, często mączka rybna jest zafałszowana piaskiem, solą i innymi niepożądanymi materiałami. Wszystkie te czynniki zmusiły producentów pasz dla ryb na całym świecie do poszukiwania alternatywnych źródeł białka. W tym kontekście zastąpiono białko zwierzęce źródłami białka roślinnego. Badania wykazały, że białko roślinne pochodzące z soi w postaci śruty oraz mączki sojowej można włączyć jako alternatywę dla mączki rybnej.

Spośród różnych źródeł białka roślinnego mączka sojowa jest jednym z najbardziej obiecujących zamienników części lub całości mączki rybnej w paszy dla ryb hodowlanych.

Mączka i śruta sojowa są produktami ubocznymi po usunięciu oleju z ziaren soi i są stosowane jako pasze dla karpi. Obecnie mączka sojowa jest najważniejszym źródłem białka jako paszy dla zwierząt hodowlanych oraz jako częściowe lub całkowite zastąpienie mączki rybnej w karmie dla ryb. Poziom surowego białka zależy oczywiście od jakości śruty sojowej. Soja ma jeden z najlepszych profili aminokwasowych ze wszystkich mączek pochodzących z produkcji oleju roślinnego. Mąki sojowe i wytłoki są rozsądnym źródłem witamin z grupy B. W przypadku większości witamin różnice między poszczególnymi produktami są nieznaczne, jednak pełnotłuste śruty sojowe są zwykle bogatsze w niektóre witaminy.