Uroki przepięknego Zakarpacia

Z pewnością jednym z najpiękniejszych miejsc Europy gdzie wciąż znajdziemy dziewiczą przyrodę jest Podkarpacie.

Znajdziemy tu klimat umiarkowany-kontynentalny, dzięki temu latem nie jest zbyt gorąco, a zimą możemy liczyć na sporty zimowe takie jak przykłądowo narty. Zajmując ważne położenie geograficzne na południowych stokach ukraińskich Karpat, Zakarpacie, które w różnych okresach nosiło takie nazwy jak „Węgierska Rusia”, „Karpackie Rusia”, „Rusińskie Podkarpackie” i „Ukraina Zakarpacka” były częścią Królestwa Węgry, austriackiej monarchii Habsburgów, Czechosłowacji i Węgry. Z tego powodu Zakarpacie jest bardzo osobliwym regionem, który posiada swój własny dialekt, własną kuchnię i inne lokalne cechy. Mieszkańcy Zakarpacie słyną z gościnności i wielokulturowości. Można tu usłyszeć języki rosyjski, ukraiński, węgierski, rumuński i inne, które czasami mieszają się ze sobą i tworzą lokalny dialekt. Zakarpacie jest ojczyzną znanych na całym świecie artystów, takich jak Ihor Hrabar, Adalbert Erdeli, Yosyp Bokshai, Fedir Manailo i Andriy Kotska. Stąd pochodzi wielu innych artystów, takich jak kompozytorzy Dezyderyi Zador, Stepan Marton, Jewhen Stankovych i piosenkarka Gizela Tsypola. Znajdziemy tu wiele wspaniałych budowli obronnych, warto zwiedzić zamek Kankiw. Pierwsza warowna osada w tym miejscu pojawiła się w XI wieku. Zamek został zbudowany na miejscu słowiańskim, o czym świadczy kronika węgierska.

Początkowo był drewniany i pełnił rolę ochronną na granicach. W 1399 r. Król Zygmunt zaciąga Zamek Kankov i samego Wynohradiw w intrygi polityczne.

Dał te ziemie magnatowi Peterowi Perryowi za dzielną walkę z Turkami, ale nie była to tak duża wdzięczność, jak chęć przeciwstawienia się Perenowi, gubernatorowi Dragi i Balki, któremu król był winien znaczne pieniądze. Peter Perrey wznosi nowy kamienny zamek zamiast starego, zdobywa kolejny zamek w majątku królowej i staje się największym właścicielem ziemskim w regionie. Jeżeli poszukujesz wycieczki na Zakarpacie możesz zapoznać się z ofertą na stronie https://www.kresy.com/osw,wycieczka-na-zakarpacie,85. Z pewnością znajdziemy tu spokój i ciszę, to jedno z ostatnich dzikich miejsc w całej Europie. Można tu spotkać wiele gatunków zwierząt, które trudno dostrzec w innych miejscach. To także wspaniałe miejsce dla ornitologów czy fotografów.