Czy opłaca się crowdfunding jako inwestycja w nieruchomości

Finansowanie społecznościowe na rynku nieruchomości może być świetnym dodatkiem do twojego portfela inwestycyjnego, ale pamiętaj, aby przeczytać drobnym drukiem opis tych nowych typów aktywów.

Crowdfunding jest przeznaczony nie tylko dla osób uprzywilejowanych. Może to być również świetny sposób dla inwestorów na znalezienie nowych możliwości poza rynkiem akcji. Platformy finansowania społecznościowego na rynku nieruchomości są nowsze na rynku crowdfundingu, ale mogą być wartościowym dodatkiem do twojego portfela, o ile dokładnie wiesz, w co inwestujesz. Finansowanie społecznościowe na rynku nieruchomości działa tak samo, jak wiele innych przedsięwzięć związanych z crowdfundingiem. Czy opłaca się crowdfunding jako inwestycja w nieruchomości

Grupa inwestorów łączy swoje pieniądze, aby sfinansować projekt, produkt lub firmę w nadziei, że w przyszłości przyniesie to zysk.

W wielu przypadkach inwestowanie w nieruchomości wiąże się z wysoką finansową barierą wejścia, taką jak oszczędzanie zaliczki. Jednak niektóre platformy finansowania społecznościowego na rynku nieruchomości pracują nad obniżeniem tego progu, abyś mógł zainwestować za jedyne niewielkie kwoty. W większości przypadków platformy finansowania społecznościowego na rynku nieruchomości kierują pieniądze inwestorów na fundusze powiernicze lub podobne inwestycje. REIT to firmy, które posiadają, a czasami prowadzą nieruchomości, takie jak apartamenty, magazyny, centra handlowe i hotele. Akcje niektórych REIT są przedmiotem publicznego obrotu na giełdach, podczas gdy inne są własnością prywatną. REIT, zarówno publiczne, jak i nienotowane w obrocie, są prawnie upoważnione do płacenia inwestorom 90 procent swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Ponieważ zbiorowe inwestowanie w Social.Estate jest opłacalne, z tego powodu wiele takich inwestycji oferuje długą historię dywidend. Platformy finansowania społecznościowego na rynku nieruchomości często zapewniają inwestorom dostęp do inwestycji w nieruchomości na rynku prywatnym, które mogą oferować wyższe zyski niż REIT w obrocie publicznym.