Odzież robocza dla pracowników na różnych stanowiskach

W zakładach pracy nie można lekceważyć spraw związanych z bezpieczeństwem pracowników.

Tak wielu z nas wiąże zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa z wypadkami, takimi jak upadek z wysokości lub obrażenia ciała podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów. Istnieje jednak wiele innych zagrożeń, takich jak gaz, różnego rodzaju środki chemiczne, wysoka temperatura i wiele innych. Zaleca się ochronę oczu, aby zapobiec przedostawaniu się niebezpiecznych cząstek i płynów zakaźnych do oka. W wielu przypadkach nie będziemy w stanie przewidzieć kierunku potencjalnego rozprysku chemicznego. Wówczas może okazać się że potrzebna będzie przyłbica na całą twarz a nie jedynie ochrona naszych oczu. Niewłaściwy rodzaj ochrony oczu, powiedzmy okulary bez bocznych zabezpieczeń, jest niewystarczający, ponieważ pozostawia oko bez właściwej ochrony. Osoby pracujące przy elektryczności potrzebują odpowiedniej ochrony przed tym zagrożeniem. W tym przypadku mogą potrzebne okazać się odpowiednie buty, które będą izolowały nas od podłoża zapewniając bezpieczeństwo. Dobrym pomysłem będzie także odzież antystatyczna. Środki ochrony osobistej należy stosować do każdego zadania lub w dowolnym środowisku, w celu usunięcia lub zmniejszenia ryzyka.

Na przykład, jeśli trzeba wykonać prace nad oprawą oświetleniową w magazynie, z pewnością trzeba pamiętać o kasku ponieważ w czasie serwisowania coś może spaść nam na głowę.

Dodatkowo pracując przy elektryczności należy zachować szczególną ostrożność. Pracodawca i pracownicy powinni współpracować aby zapewnić sobie jak najlepszą ochronę. Pracodawca powinien ze swojej strony przygotować wszystkie niezbędne środki, natomiast pracownik powinien nosić je prawidłowo i przestrzegać przepisy BHP. Oczywiście odzież robocza może być bardzo różna może być to przykładowo bluza robocza męska, która będzie chroniła pracownika przed zimnem. Z pewnością powinna być dobrze dobrana pod względem wielkości. Zbyt obszerna bluza mogłaby przeszkadzać w pracy, czy też wciągnięta przez pracująca maszynę.